Actuem amb tots els

Sentits

LA societat rural

Escoltant

Població dispersa i sovint amb dificultats per accedir als serveis més bàsics.

Treballem fent xarxa amb els col·lectius existents al territori i aprenem de les necessitats i mancances quotidianes, amb voluntat de millorar la qualitat de vida de les persones.

Pobles de porticons tancats i carrers buits. Pobles de 15 dies l'any. Condicions socioeconòmiques que dificulten l'arrelament poblacional i propicien l'èxode juvenil.

Impulsem alternatives de tinença i accés a l’habitatge com són la masoveria, la cessió d’ús o les cooperatives d’habitatge.

a través de la memòria

Mirant

Societat plenament immersa en un context de creixent pèrdua de sobiranies.

Creiem en la capacitació i autonomia de la població, impulsem l’autoorganització i l’adquisició d’habilitats que facin de l’autoconstrucció una alternativa viable, construint models de coneixement i cultura lliures.

Pobles plens de llegat material abandonat i gent carregada de coneixement ignorat.

Posem en valor les preexistències i la memòria històrica local, recuperant el coneixement popular per projectar cap a un futur més integrador que tingui en compte la identitat local.

del present

parlant

Sistemes constructius globalitzats, desvinculats dels territoris i recursos naturals disponibles, que desestimen els oficis tradicionals.

Treballem amb materials i tècniques locals, valorem els oficis tradicionals i projectem un equilibri entre l’arquitectura vernacular i les noves tècniques.

Un urbanisme al servei del turisme que ignora l'entorn on s'implanta.

Creiem en una alternativa al model urbanístic actual, contemplant la convivència entre la vida productiva i la reproductiva, protagonitzant els interessos dels i les habitants.

de peus a LA terra

Tocant

Un model constructiu que arrasa amb el planeta.

Recolzem la bioconstrucció com a alternativa a la construcció convencional, i ens esforcem per trobar solucions que respectin el planeta on vivim.

El consum inconscient dels recursos energètics

Reduïm la petjada ecològica dels nostres edificis i construïm cases eficients des del disseny, que requereixen poca energia i diners per a assolir els nivells de confort tèrmic.

Saltar al contingut