Realitzem estudis, censos d'habitatge i diagnosis per detectar reptes i necessitats  de manera participativa.
Intercooperem amb altres entitats per impulsar projectes per mobilitzar habitatges buits, promoure habitatge assequible i impulsar projectes de masoveria urbana i habitatge cooperatiu.
Acompanyem a les administracions públiques compromeses amb l'accés a l'habitatge per repensar la política d'habitatge.
Saltar al contingut