OFICINA

ACOMPANYAMENT EN L’AUTOCONSTRUCCIÓ

L’accés a diferents coneixements i formacions, el cost  econòmic i l’escassetat de professionals del gremi de la construcció, fan que cada vegada més, les mateixes usuàries s’impliquin en la construcció dels seus projectes. 

Algunes de les promotores de projectes que ens proposen volen formar part del procés constructiu, i és per això que acordem quines seran les actuacions de l’obra que podrà assumir, definim quin acompanyament necessita; i segons aquesta informació dissenyem el projecte adaptat a les capacitats tècniques i coneixements de les autoconstructores. Les obres són totes diferents: en alguns casos hi ha una empresa constructora o paleta amb qui la promotora treballa de manera conjunta, en alguns casos es divideixen les tasques segons especialitats… el nostre rol a l’obra conseisteix en ser-hi més presents i poder anar resolent dubtes i pensant solucions en equip.

Creiem que aquesta és una manera de treballar molt enriquidora que fa partícip totes les parts, permet mantenir uns ritmes, i en tot moment, compartir coneixements amb les diferents parts durant l’obra.

Saltar al contingut