026A4752-2 copia

CASA DE L’HORT DE LA FONT

  • Emplaçament: Llagunes (Pallars Sobirà)
  • Inici projecte: Gener 2021
  • Finalització projecte: Juny 2022
  • Promotores: Particular

Projecte de canvi d’ús i rehabilitació de la Casa de l’hort de la Font de Llagunes

La Casa de l’Hort de la Font és un antic garatge-magatzem convertit en habitatge unifamiliar per la Lara, membre de l’equip de Coopdera. Aquesta està situada al nucli de Llagunes, a La Vall de Siarb, que es caracteritza a nivell geològic per la seva terra roia creant un paisatge rogenc únic. Els diferents nuclis de la Vall, formats per construccions rogenques, es camuflen en l’entorn.

Projecte: es tracta d’una construcció aïllada molt compacta de planta rectangular situada a l’extrem de la parcel·la que també compta amb un hort i jardÍ exterior. Aquesta s’adapta a la topografia del terreny, creant una planta baixa semisoterrada amb sortida al mateix nivell que l’hort i planta primera amb accés directe al carrer.

A la planta baixa hi ha la zona de dia en un únic espai diàfan de cuina i sala amb relació directa interior-exterior i un bany; a la planta primera hi han els dormitoris i un bany. S’ha aprofitat l’espai de sota coberta per crear un altell per emmagatzematge i d’ús puntual.

Acabats exteriors: Els acabats exteriors vénen marcats per les normatives urbanístiques que antigament donaven sentit a l’arquitectura tradicional del Pirineu,  marcades per les condicions climàtiques i l’accés de recurors de la zona. Les construccions típiques de la zona es feien a base de pedra seca, és a dir, sense cap barreja adicional, o amb fang extret també de les argiles del terreny. Actualment, l’aplicació de principis basats en l’eficiència energètica dels habitatges, així com també la combinació de diferents materials, a vegades xoquen amb les normes urbanístiques que marquen estrictament els materials dels acabats exteriors dels habitatge. Els acabats exteriors de pedra s’han construït amb morter de calç per garantir la higroscopia de l’edifici.

Eficència energètica i disseny bioclimàtic: la construcció té una bona orientació a sud,  lliure de construccions i amb boniques vistes a la Vall de Siarb. En la rehabilitació s’han creat noves obertures a sud millorant el confort tèrmic, que permeten una millor il·luminació i captació solar passiva de l’edifici.

L’estructura existent s’ha extradossat per l’interior amb 12cm d’aïllament natural de cotó reciclat pel que fa als murs,  24cm d’aïllament natural de fibra de fusta pel que fa a la coberta i 10cm pel que fa al forjat en contacte amb el terreny. S’han utilitzat materials com arrebossats interiors de calç que regulen la humitat, la transpirabilitat i el confort interior. L’extradossat interior, envans i altell així com també els acabats s’han construït amb estructura de fusta.

L’habitatge funciona amb una única estufa de llenya situada a la planta baixa que escalfa tot l’edifici. A l’estiu, la geometria dels voladissos de la coberta eviten l’entrada directa de la radiació solar a sud i els elements de protecció solar com les persianes o els porticons regulen l’entrada d’aquest per l’est o i l’oest.

Autconstrucció: la construcció del projecte s’ha dut a terme en gran part per la propietat, combinat amb l’acompanyament de tècniques i professionals que han permés mantenir uns ritmes i compartir coneixements durant tota l’obra.

Saltar al contingut