026A9688-Edit copia

CASA PARDINA DE SORRE

  • Emplaçament: Sorre (Pallars Sobirà)
  • Inici projecte: Gener 2021
  • Promotores: Particular

Projecte de rehabilitació de la Casa Pardina de Sorre

Casa Pardina és un construcció tradicional que antigament havia estat destinada a habitatge, corrals i pallers. Actualment és un habitatge i hi hem dut a terme una rehabilitció. 

En aquest projecte hem rehabilitat part de l’edifici existent, posant al centre l’eficiència energètica i una nova distribució enfocada a les necessitats quotidianes de les usuàries.

Espais

Es tracta d’un edifici entre mitgeres de tres plantes i un sotacobert. L’edifici existent comptava amb dues habitacions petites i fosques i un únic bany per les cinc habitants de la família. 

En les dues primeres plantes s’han mantingut el usos d’emmagatzematge i de zona de dia amb cuina i menjador i les altres dues plantes s’han ampliat i redistribuït per la zona de nit, amb quatre dormitoris, dos banys i sala d’estar.

Una petita saleta distribueix les habitacions, els banys i els nuclis d’escala. La sala compta amb un espai més resguardat i un altre espai amb doble alçada. Aquest coincideix amb la part central de l’edifici, donant amplitud i amb il·luminació per les obertures de coberta. 

Responent a necessitats de les habitants, els dos banys són simètrics i es comuniquen per la dutxa, que és compartida.

S’ha construït un nou nucli d’escales per comunicar les plantes superiors.

La combinació dels elements estructurals sanejats existents, com és l’estructura horitzontal de fusta, i els elements nous com els paviments i els acabats interiors dónen una imatge senzilla, polida i sincera.

Estructura

L’estructura original de l’edifici és de murs de pedra, sostres i coberta de fusta i envans de lloses verticals arrebossades.

Per aprofitar els elements estructurals existents:

–  S’han travat i reforçat les estructures horitzontals de sostres per evitar el fimbreig i garantir la seva estabilitat i solidesa.

– Tota l’estructura horitzontal de bigues que formen els sostres s’han sorrejat, tècnica que saneja els elements i permet identificar les seccions reals resistents de la fusta.

Eficència energètica i disseny bioclimàtic

S’han extradossat tots els murs amb entramat de fusta i setze centímetres d’aïllament natural de fibra de fusta. A la coberta existent s’hi han afegit vint centímetres d’aïllament natural per la part superior, extraient les lloses d’acabat i tornant-les a col·locar. Per regular la temperatura i el confort interior s’hi ha instal·lat una estufa de llenya i una instal·lació d’aerotèrmia que genera aigua calenta i calefacció amb radiadors. Al ser un edifici estret i entre mitgeres, aquest només pot tenir obertures en dues de les seves façanes; a sud i a nord. A sud s’han mantingut obertures grans, captadores d’escalfor i amb vistes a la vall. A nord s’han obert petites obertures per donar claror a les habitacions i aconseguir una ventil·lació creuda. Per aconseguir llum i entrada d’escalfor a la part central també s’ha aprofitat la superfície de coberta per crear grans obertures i s’ha dissenyat un doble espai per obtenir una entrada directa de la radiació solar en les dues plantes superiors.

Saltar al contingut