1

CASA PLAÇA DE PERAMEA

  • Emplaçament: Peramea (Pallars Sobirà)
  • Inici projecte: Novembre 2018
  • Promotores: Particular
  • Col·laborador: Josep Coll 

Projecte de rehabilitació amb canvi d’ús a habitatge 

L’antic bar-restaurant situat a la Plaça de Peramea s’ha reconvertit amb casa de la Sílvia i el Pep. Es tracta d’un projecte de canvi d’ús amb rehabilitació i millores energètiques.

La construcció situada entre mitgeres, compta amb la façana principal orientada a nord que dóna a la plaça i una altra de secundària orientada a sud i annexada a una era i hort de la mateixa propietat.

Projecte: la internveció més important d’aquest projecte, per convertir el bar en una casa, és la realització d’obertures a la façana sud; permetent una millor il·luminació i captació solar passiva de l’edifici. Aquesta façana, abans cega i la part darrera de l’edifici, passarà a tenir més pes millorant la relació interior-exterior amb accés a l’era i l’hort i dotant l’habitatge de més privacitat.

La distribució existent tracta d’una entitat distribuïda en planta baixa i planta primera, i un altell per a emmagatzematge. Es proposa una planta baixa més diàfana amb la cuina orientada i oberta a sud mitjançant noves obertures a façana.

Estructura: La construcicó a rehabilitar manté l’estructura original del projecte i les úniques reformes o variacions que n’han modificat la construcció original són: una obertura que comunica el bar amb el paller; i un porxo a la façana sud. Tot l’edifici presenta un correcte estat de conservació. El cobert s’ha realitzat amb fusta del país i teula àrab.

Eficiència energètica: es proposa millorar tot el sistema envolupant de la casa per tal d’incrementar positivament el seu rendiment energètic. La façana sud, captadora solar, escalfa la casa per inèrcia tèrmica i radiació.

[Obra acabada]

Saltar al contingut