6

Cens d’habitatges Baix Pallars

 • Emplaçament: Baix Pallars (Pallars Sobirà)
 • Inici projecte: Octubre 2022
 • Finalització projecte: Juny 2023
 • Promotores: Ajuntament de Baix Pallars

Des de l’Ajuntament de Baix Pallars ens van demanar un cens de tots els habitatges i edificis susceptibles a ser habitatge del municipi, amb l’objectiu de tenir una base i informació per poder aplicar polítiques d’habitatge.

Al tractar-se d’una zona rural, sense compadors d’aigua i altres característiques que dificultaven l’accés a la informació per classificar els immobles, hem dissenyat una metodologia de cens particular i adaptada a les necessitats del lloc:

METODOLOGIA

1.Creuament de dades
– Recopil·lació de dades existents
– Dades del cadastre
– Dades de la normatvia d’ordenació de BP
– Ortofotos
– Plànols ICGC
2. Treball de camp  visites presencials a tots els nuclis
– Inspecció visuals des de l’exterior
– Estat de conservació
– Fotografia exterior immoble
– Entrevista a 1 o 2 persones de referència de cada poble
3. Elaboració de l’informe

CLASSIFICACIÓ DELS IMMOBLES

 • Per usos: habitatges, edificacions o solars susceptibles a ser habitatge i equipaments
 • Per ocupació: habitatge principal, habitatge secundari, habitatge d’ús turístic, habitatge buit
 • Per tipus de tinença: propietat, lloguer i altres (masoveria, cooperativa d’habitatge)

INFORMACIÓ RECOLLIDA

Hem elaborat una fitxa per cadascun d’aquests immobles, on es recull:

 • Ortofoto amb traçat de la parcel·la
 • Imatge façana de l’edifici
 • Dades publicades al cadastre
 • Estat de conservació de l’edifici i observacions referents a l’estat de l’estructura, coberta, fusteries i presència de fibrociment.
 • Classificació per ús, ocupació i tipus de tinença
Saltar al contingut