2

COBERTA CASA SON A ALTRON

  • Emplaçament: Altron (Pallars Sobirà)
  • Inici projecte: Març 2022
  • Promotores: Particular

Projecte de substitució de coberta i reconstrucció de bany i habitació en habitatge

Casa Son és un habitatge unifamiliar situat al centre del nucli d’Altron. És una construcció  que va patir un incendi de xemeneia, fet que va produir que es cremés la coberta existent, fent malbé tota l’estructura i part dels espais de sota coberta. El projecte consisteix en la subsitució total de la coberta, mantenint el seu volum i tipologia.

Estructura: es tracta d’una coberta a dues aigües contigües i estructura de bigues de fusta. Els dos plans, formats per cabirons, recolzen sobre ventreres intermitges que a la vegada recolzen sobre una estissora, element constructiu que suporta grans llums. El disseny d’aquesta estructura permet generar un espai diàfan, sense murs ni pilars de càrrega a l’interior.

Eficiència energètica: la nova coberta està aïllada amb 20 centímetres d’aïllament de cotó reciclat entre cabirons. A més, es tracta d’una coberta ventilada; consisteix en crear una càmera d’aire per sobre de l’aïllament i per sota de l’acabat de llosa amb obertures en tot el llarg de la part inferior i de la part superior de la coberta, d’aquesta manera es crea una circulació continua de l’aire provocant que l’aire calent surti per la part superior i evitant sobrescalfaments a l’estiu , excentuats per la tonalitat fosca i la inèrcia de les lloses.

Saltar al contingut