image_50727937

EL ROGLE, HABITATGE SOCIAL I COMUNITARI

 • Emplaçament: Pallars Jussà
 • Inici projecte: 2022
 • Promotores: Alba Jussà, Coop d'Era i mOntanyanes, amb el finançament de la Unió
  Europea, Next Generation EU

 

 

El Rogle és un projecte pilot d’habitatge social i comunitari situat al Pallars Jussà que neix amb l’objectiu de donar resposta a dues necessitats que cada vegada es fan més evident a nivell local. Per una banda, actuar davant de l’augment de persones que viuen en situació de solitud no desitjada per falta de referents o de xarxa familiar; i per l’altra, activar algun dels habitatges buits i en desús que actualment hi ha a la comarca.   

El projecte preveu el disseny i la posada en marxa de projectes habitacionals destinats a persones amb una situació de vulnerabilitat i solitud no desitjada. I a més a més, la generació d’un protocol d’impuls de projectes habitacionals amb visió comunitària al món rural, a partir de la sistematització del procés.

La iniciativa sorgeix de la cooperació entre tres entitats pallareses que pretenen sumar els seus àmbits d’especialització i treballar conjuntament pel projecte. Qui lidera la proposta és Alba Jussà, una cooperativa de serveis a les persones situada a Tremp i que treballa amb diversos projectes socials a la comarca; les altres dues organitzacions som Coop d’Era i mOntanyanes, una empresa de dinamització i desenvolupament local en àrees de muntanya, localitzada al Pallars Sobirà.

Els objectius del projecte són:

 • Donar una resposta habitacional a les persones en situació de solitud no desitjada.
 • Fer front a la manca d’oferta d’habitatge assequible al territori, tant per qüestions econòmiques com per les limitacions del parc d’habitatge de la comarca. Aquesta és una situació que s’accentua quan posem l’enfoc en col·lectius vulnerables.
 • Proposar fórmules habitacionals comunitàries de referència al territori que responguin a models alternatius (cooperatives d’habitatge, cessió d’ús, masoveria, tinences intermitges, etc) i que poden encaixar amb col·lectius que tenen dificultats d’accés a un habitatge digne a través dels models clàssics (compra i lloguer). 
 • Oferir recursos i abordatges comunitaris de les problemàtiques socials al territori. 
 • Enfortir els recursos i serveis d’atenció a les persones, en aquest cas, en l’àmbit de l’habitatge, tenint en compte que el projecte se centra en una de les comarques amb menys densitat de població de Catalunya. 
 • Mobilitzar l’habitatge buit, que suposa un percentatge molt elevat del parc d’habitatges del Pallars Jussà.
Saltar al contingut