IMG_0240

HABITATGE A SALÀS DE PALLARS

  • Emplaçament: Salàs de Pallars (Pallars Jussà)
  • Inici projecte: Març 2022
  • Promotores: Particular

Projecte d’habitatge d’obra nova a Salàs de Pallars

A l’entrada sud de Salàs de Pallars, en una zona envoltada d’horts i amb vistes al barranc i a l’ermita de Sant Cebrià, trobem la parcel·la on es planteja un futur habitatge d’obra nova.

Projecte: La nova edificació es planteja fent façana al carrer adjacent, a la part nord-est, alliberant tota la zona sud-oest com a espais exteriors. La construcció s’adapta a la topografia de l’entorn, on hi trobem un fort desnivell entre la cota d’accés del carrer i la cota del terreny.

El projecte es desenvolupa en dos volums: un que dóna resposta i es relaciona amb l’espai urbà i l’altre més relacionat amb l’espai íntim. El primer és un volum de dues plantes a cota de carrer que acull els accessos i el programa auxiliar, on els usuaris poden accedir fàcilment per guardar el seu material. El segon és un volum en planta baixa, on es desenvolupa l’habitatge en relació amb el jardí i amb vistes a l’entorn natural.

Les façanes orientades a sud-est i sud-oest tenen grans obertures a planta baixa que permeten la captació de radiació solar i faciliten la comunicació i relació entre interior-exterior.

Estructura: L’estructura de l’habitatge serà completament de fusta, utilitzant el sistema d’entramat lleuger per la majoria de l’obra. Aquest sistema constructiu consisteix en crear l’estructura principal mitjançant un conjunt de muntants i travessers de fusta massissa. Són peces de poca secció, col·locades a poca distància i amb unions senzilles. El fet de tenir un cert nivell de prefabricació i que la construcció sigui en sec el converteix en un sistema de fàcil i ràpid muntatge, lleuger i on es minimitzen els residus generats en obra.

Eficiència energètica i disseny bioclimàtic: L’edificació ha prioritzat l’orientació sud, col·locant tot el programa auxiliar a l’extrem nord i alliberant les façanes sud-est i sud-oest per les zones d’estar i dormir. La construcció també es separa de l’edificació veïna per maximitzar les hores d’assolellament, i es plantegen grans finestrals a les façanes sud-est i sud-oest, mentre que a les façanes nord s’hi ubiquen obertures més petites. Per tal d’evitar el sobreescalfament a l’estiu, s’incorpora la ventilació creuada, col·locant obertures sempre en extrems oposats, així com protectors solars a aquelles finestres més exposades.

Pel que fa a l’aïllament tèrmic, es col·locaran 16cm d’aïllament mineral a l’interior del sistema d’entramat, i s’afegeix una capa de 5cm més per l’exterior aplicant un SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior), aconseguint així una envolupant contínua.

Formació: Les tècniques de Coop d’Era estem en formació contínua per tal d’incorporar tots aquells coneixements referents a l’arquitectura passiva, l’eficiència energètica, la reducció del consum i la construcció amb materials naturals als projectes que realitzem. És per això que busquem el suport de Projecte Singulars per tal d’adquirir els coneixements necessaris que ens permeten idear projectes com aquest habitatge a Salàs de Pallars.

Saltar al contingut