hab

Taula d’habitatge de l’Alt Pirineu i Aran

 • Emplaçament: Alt Pirineu i Aran

 • Promotores: IDAPA i ACAPA

La Taula d’habitatge de l’Alt Pirineu i Aran és un òrgan permanent público-privat que es reuneix de manera periòdica amb la finalitat de treballar de manera coordinada per a donar resposta als reptes del territori.

La Taula s’estructura en grups de treball que, actualment, aborden quatre eixos:  

 • Eix 1. Informació sobre l’ús i l’estat del parc d’habitatges: Ampliar la informació objectiva sobre la situació del parc d’habitatges als municipis alt pirinencs per tal de poder facilitar actuacions i polítiques que s’ajustin a les necessitats reals dels seus nuclis.
 • Eix 2. Ampliació del parc d’habitatge públic: Vetllar garantir una oferta d’habitatge de titularitat pública i per a ús d’habitatge permanent als nuclis alt pirinencs, a preus assequibles i que quedi al marge de les dinàmiques del mercat.
 • Eix 3. Incentivació de l’oferta de lloguer permanent assequible i estable enfront altres usos de l’habitatge (com ara els HUTS i els habitatges buits): Incrementar l’oferta d’habitatge assequible i estable en règim de lloguer permanent a les comarques alt pirinenques, potenciant l’activació i conversió d’habitatges buits o HUTS en habitatges permanents, o vetllar per la convivència d’aquesta pràctica amb l’accés a l’habitatge assequible i de caràcter permanent als nuclis.
 • Eix 4. Impuls de fórmules alternatives d’accés a l’habitatge: Incentivar i donar suport a la creació i consolidació de models alternatius d’accés a l’habitatge al territori, com les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, com la masoveria urbana, entre d’altres.

La Taula d’Habitatge de l’Alt Pirineu i Aran està impulsada per l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran i l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran. Des de Coop d’Era hi realitzem tasques de secretaria tècnica i de dinamització de les sessions de la Taula vinculades a la diagnosi i estat actual del parc d’habitatge i alternatives d’accés a l’habitatge.

L’objectiu de la taula és fer front al repte de l’accés a l’habitatge a l’Alt Pirineu i Aran a partir de la coordinació i la la cooperació entre agents clau del territori.

 • Abordar l’àmbit de l’habitatge des d’una visió social i, concretament, de desenvolupament local, posant les persones al centre de les estratègies.
 • Identificar mancances i/o possibles línies de treball viables per facilitar l’accés a l’habitatge als municipis alt pirinencs.
 • Generar espais de transferència de coneixement i compartir estratègies de bones pràctiques que funcionen al territori i que poden ser replicables.
 • Cooperar entre agents públics i privats, i de diversos nivells administratius per a resoldre problemàtiques comunes en l’àmbit de l’habitatge.
 • Aprendre d’altres territoris amb particularitats semblants i cercar la replicabilitat dels projectes que es duguin a terme.
 • Esdevenir l’espai de referència de col·laboració i d’establiment de sinèrgies entre els diferents agents per donar una resposta al context i les necessitats tant del moment.
 • Impulsar actuacions i recursos concrets que tinguin l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge als municipis alt pirinencs.
Saltar al contingut