contacte

TRÀMITS I SERVEIS D’ARQUITECTURA

Són actuacions necessàries per tenir un parc d’habitatges en bon estat, sa i saludable. Cuidar el parc d’habitatges del territori és essencial per lluitar contra el despoblament i propiciar l’arrelament de població a l’Alt Pirineu i Aran.

A més, molts d’aquests tràmits són necessaris per a l’obtenció d’ajuts públics en matèria d’habitatge.

  • Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE): Consisteix en una inspecció visual de l’edifici, que té per objecte determinar l’estat de l’edifici, indicant i qualificant les deficiències existents així com orientar a la propietat en les actuacions a realitzar. Els edificis amb 45 anys d’antiguitat l’han de realitzar i a partir d’aquí, anar renovant quan correspongui (segons els resultats de la inspecció). A través d’aquestes ITEs de vegades surten propostes de projecte per millorar l’edifici (a nivell energètic, a nivell d’accessibilitat, a nivell de salubritat i humitats, etc). Ho entenem com “una visita a la metgessa de capçalera” per comprovar que tot estigui bé i sigui un habitatge segur.
  • Cèdules d’habitabilitat. És un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent. És necessària per:  Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús; donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.
  • Certificats eficiència energètica (CEE). Aquest certificat inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques de l’habitatge. S’elabora mitjançant el càlcul del consum energètic que cada edifici o habitatge necessita durant un any, en condicions normals de funcionament i ocupació. D’acord amb aquest càlcul, l’immoble es podrà qualificar energèticament amb una lletra o una altra.  És necessari per:  Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús; demanar algun ajut. Aquest certificat dóna informació que es pot tenir en compte per a fer un projecte de millora energètica de l’immoble.
Saltar al contingut