Gerri de la Sal

CASA CALDERE DE GERRI DE LA SAL

  • Emplaçament: Gerri de la Sal (Pallars Sobirà)
  • Inici projecte: Novembre 2020
  • Promotores: Particular

Projecte de rehabilitació de la Casa Caldere a Gerri de la Sal

Casa Caldere es troba dins el conjunt de construccions que segueixen el traçat de la carretera generali del riu Noguera Pallaresa. Amb vistes cap a les salines, orientades a sud-est i col·locades davant de la penya, aquestes s’adapten a la topografia del terreny, estant algunes d’elles semisoterrades en algunes de les seves plantes.

Projecte: atenent a les necessitats de les usuàries, es projecta un espai diàfan sota coberta amb noves obertures que permeten l’entrada de llum. Es projecta, a més, un altell en la part alta de la sala. Es realitza un canvi de coberta i es millora el confort tèrmic interior.

Estructura i coberta: l’estructura existent de l’edifici és a base de murs de pedra i estructura de bigues de fusta en els paraments horitzontals. La coberta de l’edifici, a una aigüa i d’una sola vessant, està construïda encara amb materials altament perillossos per la salut, com és la uralita, que es decideix substituir per materials de proximitat i saludables. En aquest projecte es té en compte l’aprofitament de l’estructura existent de bigues i és per això que l’estructura principal es manté. Es dissenyen reforços puntuals per garantir l’estabilitat i la solidesa de l’estructura. Es tracta d’una coberta aïllada amb 20 cm d’aïllament, perfectament impermeabilitzada i acabada amb teula àrab.

L’altell interior es soluciona amb estructura d’acer i fusta. Una biga d’acer principal suporta els cabirons de fusta.

Eficiència energètica: es projecta la col·locació d’aïllament en tota l’envolvent de la planta sota coberta. D’aquesta manera, tota la sala queda aïllada de l’exterior i a la vegada de les plantes interiors, funcionant independent de la resta de l’habitatge. Aquesta solució permet seccionar tèrmicament i acústicament els espais interiors i utilitzar només l’energia necessària per calefactar les sales que s’usen.

[En fase d’obra]

Saltar al contingut