_DSC8147

CASA CINTO D’OLP

  • Emplaçament: Olp (Pallars Sobirà)
  • Inici projecte: 2021
  • Promotores: Particular
 

Projecte de rehabilitació d’un paller entre mitgeres a Olp

Casa Cinto és un antic paller ubicat a Olp, en el nucli urbà històric. Es tracta d’un edifici entre mitgeres antigament destinat a corrals i pallers. Ja feia anys que estava en desús i deteriorat quan la Núria i l’Emili van decidir donar-li una nova vida.

L’edifici està ubicat al costat de la plaça del poble, en un carrer que va cap als antics rentadors i que segueix fins a La Força, una part del poble ubicada a una cota superior de la muntanya. Casa Cinto està ubicada aprop de la vessant de la muntanya i per tant es tracta d’un edifici amb part semi soterrada i accessos a diferents cotes. 

La façana principal, des de la qual es pot accedir pel carrer a la planta baixa, està orientada a sud, mentres que a la façana secundària, orientada a nord, s’hi accedeix pel carrer del darrere directament a la planta segona. La mitgera orientada a est ara mateix no té edificacions col·lindants. El global de l’edifici consta de 3 plantes i un altell, amb coberta inclinada a dues aigües amb vessants sud-nord. La tipologia de l’edificació és la típica dels nuclis antics dels pobles de l’Alt Pirineu: murs i pilars de pedra i sostres d’estructura de fusta.

Projecte, funcionalitat i eficiència energètica: Tot i el deteriorament que ha patit l’edifici amb el pas del temps, el projecte ha prioritzat mantenir la major part dels murs de pedra que conformen l’envolupant de l’edifici, així com el pilar central que va des de la planta baixa a la coberta, i adaptar els espais a la volumetria existent.

La Núria i l’Emili tenien clar que volien un habitatge eficient a nivell energètic, per això una de les principals mesures optades durant el projecte ha estat la sectorització de cada planta de l’habitatge per tal de poder-les calefactar independentment. A la planta baixa, espai sense calefactar, s’hi ubiquen garatge, rebost i taller, mantenint l’accés des de carrer per a vehicles. El nucli d’escales va des d’aquest nivell fins a l’altell, i està tancat per tal d’evitar moviments d’aire calent. L’habitatge es reparteix entre la planta primera, segona i altell. A la planta segona, on tenim un accés directe des del carrer del darrere, s’hi ubica el programa de dia: sala – menjador – cuina, així com un porxo. Les habitacions i bany complet estan a la planta primera, i l’altell serà un espai diàfan sense ús definit. Amb aquesta distribució de programa s’ubiquen els espais d’ús diürn a la part més privilegiada de la casa, ja que la segona planta és la que tindrà més hores d’il·luminació natural i radiació solar.

Estructura: El projecte ha prioritzat mantenir l’estructura vertical existent de l’edifici, murs i pilar i, per tal que això sigui possible, ha sigut necessari tot un treball de restauració d’aquests murs i del pilar a la planta baixa. Degut a les humitats provinents del terreny, els murs de contenció de pedra estaven força abombats. S’han reparat els murs per trams per tal d’assegurar l’estabilitat de l’edifici, i s’han rejuntat amb morter de calç per tal de millorar-ne el comportament davant l’humitat. Pel que fa al pilar central, a la planta baixa aquest estava molt descomposat i esquerdat. S’ha dut a terme la seva reparació també per trams, apuntalant tot el conjunt, amb el resultat d’un pilar aplomat i ben “valent”.

Pel que fa a l’estructura horitzontal, s’ha substituït tota. El sostre de la planta baixa s’ha executat amb estructura de formigó, per tal de donar inèrcia a l’edifici i perquè l’espai de la planta baixa serà, degut a que està en la seva major part soterrada, un espai humit. La resta de sostres s’han executat amb estructura de fusta i alguna biga metàl·lica, i la coberta amb estructura de fusta.

Procés d’obra: Aquesta és una obra amb part d’autoconstrucció, ja que l’Emili, amb l’ajuda d’en Joan, paleta de tota la vida, van fent a poc a poc la rehabilitació de l’edifici. Gràcies a l’experiència d’en Joan hem pogut mantenir el pilar a la planta baixa així com la majoria dels murs, i ara l’Emili està gaudint amb tota la part d’estructura de fusta.

Tant el sostre de formigó de la planta baixa, com la coberta i les noves obertures a les façanes s’han fet amb professionals de la construcció del municipi.

[En fase de d’obra]

Saltar al contingut