_MG_4603

ERA LUNA A PERAMEA

  • Emplaçament: Peramea (Pallars Sobirà)
  • Inici projecte: Gener 2020
  • Promotores: Particular
  • Col·laboradora: Neus Agost, estudi energètic

Projecte de rehabilitació i canvi d’ús d’un habitatge amb Era

Era Luna de Peramea és fruit de la rehabilitació d’una construcció tradicional antigament destinada a corrals, pallers i coberts, situats al voltant d’una era, element característic d’aquesta tipologia d’edificacions.

En l’actualitat, aquestes antigues edificacions han caigut en el desús i l’abandonament, trobant-se moltes d’elles actualment en estat ruïnós. En els darrers anys, la majoria d’aquestes edificacions han estat objecte de transformació per a esdevenir habitatges. 

Projecte: El projecte s’ha definit conjuntament amb la família que l’habita segons els seus desitjos i necessitats. L’edifici compta amb dues plantes i un altell. La gran superfície en planta permet tenir tot el programa d’ús diari en un sol nivell i a cota de carrer, facilitant així l’accessibilitat i la circulació. A planta baixa i a nivell de l’era exterior, hi ha una sala diàfana d’ús polivalent, una habitació amb bany per a convidades i l’espai per a instal·lacions. L’espai exterior està fomrat per l’era, una part porxada i una zona d’horta. 

Estructura: La tipologia constructiva d’aquestes edificacions és senzilla; parets de pedra del país i cobertes de fusta i teula ceràmica.  En la rehabilitació s’han aprofitant els murs existents de pedra i s’ha respectat la morfologia característica de l’era tot ressaltant el caràcter i la presència de l’estisora, element més singular de l’edifici.

Acabats: Al voltant de l’estissora resalten els diferents acabats de façana que marquen i diferencien, per una banda, les parets existents acabades amb pedra vista, i per l’altra, aquelles que a causa del seu estat de conservació s’han hagut de fer de nou, i que estan revestides amb un arrebossat de calç amb el color argilós tradicional de Peramea.

Eficència energètica i disseny bioclimàtic: atenent a les necessitats de les usuàries, aquest habitatge te un consum energètic pràcticament nul a partir dels principis de l’arquitectura passiva i l’eficiència energètica. És una construcció amb totes les estances orientades a sud, amb grans obertures a la seva façana principal. Aquestes permeten escalfar els espais interiors amb l’entrada directa del sol i tenir unes vistes espectaculars de la Geganta Adormida i el Pla de Corts.

S’ha col·locat aïllament en tots els paràmetres horitzontals i verticals de l’habitatge, considerant la planta habitable com la zona calenta d’aquest.

El sol i una única estufa de llenya amb recirculació d’aire, mantenen tot l’espai calent.

Tot això utilitzant materials de proximitat i baix impacte ambiental.

Saltar al contingut